вторник, 2 юни 2009 г.

Да упражним граждански контролОбръщам се с апел към представителите на граждански организации с молба да отделят известна част от личното си време с цел да упражним всички заедно, макар и по отделно някаква форма на граждански контрол над държавните институции.
Прилагам копие на наши заявления по силата на ЗДОИ до МВР и ДАЗД.

Нека им потърсим сметка на виновниците за случилото се.До Държавна Агенция за Закрила на Детето


Заявление за достъп до обществена информация

По смисъла на закона за достъп до обществена информация


Във връзка със случая с насилственото отвеждане на двете деца от Асеновград на дата 28.05.2009,
Заявяваме желание да получим информация за участието на служители от ДАЗД по време на изпълнение съдебното решение, свързано с гореизложеното събитие.
По-конкретно желаем да получим информация относно:
- Имената на служителите на ДАЗД, които са представлявали агенцията при изпълнението на съдебното решение на Софийския апелативен съд и които са съблюдавали тази процедура да бъде реализирана при благоприятни за детската психика обстоятелства;
- Ако не са присъствали такива, то поради какви причини и на какви основания е било допуснато това;
- Под презумпция, че ваши представители са присъствали при изпълнението на процедурата, искаме да получим информация за мерките, които са предприети от служителите на ДАЗД за предотвратяване на явното насилие, упражнено над малолетните лица;
- Какви мерки са взети от служителите на ДАЗД за ограничаване вмешателството на външни лица в случая;
- На каква нормативна база почива предаването и отвеждането на децата от дипломатически лица и присъствал ли е служител на ДАЗД в дипломатическия автомобил по пътя Асеновград – София.
Бихме желали да получим информацията на хартиен носител в регламентирания от закона срок.02.06.2009
София

--------------------------------------------------------------------


До Министерството на Вътрешните Работи


Заявление за достъп до обществена информация
По смисъла на закона за достъп до обществена информация


Във връзка със случая с насилственото отвеждане на двете деца от Асеновград на дата 28.05.2009,
Заявяваме желание да получим информация за участието на служители на МВР по време на изпълнение съдебното решение, свързано с гореизложеното събитие.
По-конкретно желаем да получим информация относно:
- Името на служителя на МВР, който е ръководел акцията по изпълнението съдебното решение на Софийския апелативен съд ;
- Мерките, които са предприети от служителите на МВР за предотвратяване на явното насилие, упражнено над малолетните лица;
- Какви мерки са взети от служителите на МВР за ограничаване вмешателството на външни лица в случая;
- На каква нормативна база почива предаването и отвеждането на децата от дипломатически лица и бил ли е организиран полицейски ескорт на дипломатическия автомобил по пътя Асеновград – София.
Бихме желали да получим информацията на хартиен носител в регламентирания от закона срок.02.06.2009
София

Няма коментари:

Публикуване на коментар