петък, 5 юни 2009 г.

Решение на Парламента относно имотите в Студентски град

РЕШЕНИЕ ПО ДОКЛАДА НА ВРЕМЕННАТА АНКЕТНА КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АКТОВЕ И ДЕЙСТВИЯ, С КОИТО Е УРЕДЕНА СОБСТВЕНОСТТА И НАЧИНЪТ НА ПОЛЗВАНЕ НА ИМОТИ В СТУДЕНТСКИ ГРАД В СОФИЯ
Решението тук

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България... Реши:

2. Предлага на Министерството на образованието и науката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предявят искове за собственост за всички имоти, предмет на нищожни актове на поземлени комисии по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за възстановяване на собствеността и за всички имоти, за които са съставени актове за общинска собственост, като противоречащи на закона и засягащи целостта на територията на м. "Студентски град" - София.

3. Предлага на Министерството на образованието и науката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предявят искове за прогласяване нищожността на сделки с недвижими имоти в м. "Студентски град" - София, апортирани в капитала на общинските търговски дружества и продадени от тях на трети лица в нарушение на закона.

4. Предлага на Областния управител да проведе административна процедура по чл. 80 от Закона за държавната собственост по изземване на неправомерно заети имоти - държавна собственост, на територията на м. "Студентски град" - София.

6. Предлага на Министерството на образованието и науката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да започнат процедури по отчуждаване на възстановени имоти

8. Налага мораториум върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти на територията на м. "Студентски град" - София, до изясняване на собствеността им.

9. Предлага на Министерския съвет да предприеме законодателна инициатива за създаване на нов закон за уреждане статута и начина на ползване на държавните имоти в студентските градчета или за изменения в законодателството, с които да се постигне резултат, отговарящ на обществения интерес.


--------------------------------
Сходни теми:
- Студентските протести (декември 2008)

Няма коментари:

Публикуване на коментар