неделя, 31 януари 2010 г.

Битката за свобода тепърва предстои!

Едва 6 месеца след встъпването си в длъжност новите управници на България явно заявяват, че възнамеряват да следват тоталитарен и силов модел на управление. Опитаха и все още се опитват да прокарат "закон за електронно следене". Приеха нов НПК с крайно спорни текстове относно СРС. Силово наложиха на хората да плащат здравни осигуровки, които никога не ще използват. Накараха възрастните хора, които и без това не могат да си покрият годините за стаж, да работят до 63 години (поне).


Това е терор!

На всичкото отгоре сегашните държавници, усещайки, че с подобни политически решения все повече предизвикват народния гняв, решиха да си завържат гащите предварително като ограничат правото на граждански протест. Новият закон за митингите беше внесен и абсолютно "на тъмно" приет, без нито една гражданска организация да има достъп до правните текстове, камо ли да участва в дискусия по въпроса.

Това е тоталитаризъм!

БСП се опитаха да прокарат този закон, но не успяха, благодарение на гражданската активност по това време.
Сега бившият бодигард на Тодор Живков действа като наследник на БСП и силово се опитва да запуши устата на гражданското общество в България!

Отправяме апел към всички независими граждани и граждански организации, които са против агресивното и крайно непрозрачното управление на сегашната власт,

да се присъединят към протеста на 03.02.2010 (сряда) от 11.00 до 12.30ч на пл. Народно събрание.

НЕ на терора! НЕ на тоталитаризма!


Битката за свобода тепърва предстои...SROKSOS.ORG

Здравствуйте, товарищи! (част 1)

петък, 29 януари 2010 г.

Глутница улични кучета изядоха осем муфлона, сърна и четири лопатара в столичния зоопарк


Осем муфлона, една сърна и четири лопатара бяха изядени в събота вечерта от глутница озверели улични кучета в столичния зоопарк.

Песовете започнали наред да нападат животните. Докато охраната в зоологическата градина се усети какво става, за обитателите вече било твърде късно, разказаха служители на зоопарка.

Ветеринарите намерили чак сутринта побеснелите шест песа в рова на лопатарите, обясни шефът на зоологическата градина д-р Иван Иванов. След това хора от общинското предприятие "Екоравновесие" дошли да приберат глутницата, за да се избегнат други проблеми, като разнасяне на болести или стресиране на посетителите.

в. Монитор

--------------------------------
Още по темата:
След година в София няма да има нито едно бездомно куче?!

четвъртък, 28 януари 2010 г.

Най-накрая качиха законопроекта

Днес - една седмица преди законпроектът за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите да излезе в държавен вестник, Комисията по вътрешен ред и сигурност реши да качи в сайта на Парламента правните текстове.

Интересното е, че в законпроектa липсват поправки, дефиниращи т.н. "обособени зони" около НС, МС и Президентството.

Явно тези изменения са следствие от вътрешни дискусии в рамките на заседанията на парламентарната комисия. Затова се насочих към стенограмите от заседанията на въпросната комисия. Тях ги нямаше на сайта. Оказа се, че Комисията по вътрешен ред и сигурност по правилник не е длъжна да качва стенограми от заседанията си, поради специфичния характер на законите, които обсъжда.

Буди недоумение на какви основания именно на Комисията по вътрешен ред и сигурност е възложено да ръководи изменението на един обществено-чувствителен и пряко засягащ основни демократични принципи закон.

В крайна сметка единствената информация относно обсъждането на закона е стенограмата от пленарното заседание на 21.01.2010, когато на второ четене законопроектът беше парламентарно обсъден и приет.
Прилагам някои ключови цитати от стенограмата:

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 4 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 1:
„§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „Народно събрание” се заменят със „сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет.”

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК):
Ако подхождаме институционално, то тогава би трябвало да предвидим и третата власт – съдебната. Би трябвало да се направи още едно допълнение към този текст, а именно „сградите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд”

МИХАИЛ МИКОВ (КБ):
Без да е реплика към госпожа Михайлова, как ще дефинираме кой съд? Окръжният съд в Плевен, във Варна или в Перник?! Всеки от тях е точно такъв орган на съдебната власт, каквито са Върховният административен съд и Върховният касационен съд.

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК):
Уважаеми колеги, съгласна съм, че възникват много въпроси, тогава оттеглям предложението. Обаче предлагам да помислим сериозно за точна редакция и да се направи дебат по този въпрос по-нататък - при следващо гледане на закона.
...
Това беше реплика към господин Миков. За да не вземам отделна процедура, по този начин заявявам, че го оттеглям, но оставам с надеждата, че ще помислим по-сериозно дали не трябва да бъде уреден в бъдеще и един подобен ред.

Гласували 144 народни представители: ЗА 141, ПРОТИВ НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 3.
Предложението е прието.


Изводите, които могат да се направят от тези текстове са следните:
- Представител на "демократичната" Синя Коалиция, не само, че не възразява срещу закон, който е в разрез с фундаментални демократични принципи, а дори предлага допълнителни ограничения спрямо българските граждани и тяхната свобода да изразяват несъгласие. Г-жа Екатерина Михайлова дори двукратно намеква, че ще има още изменения в закона.

- От 144-те присъствали на обсъждането депутати няма нито един, който да е против разглеждания законопроект. Но защо ли се учудвам... Едва ли мога да очаквам друго отношение от социалистите, пък тези, които се пишат за "европейски граждани" всъщност са вносители на проекта. Изненадам съм от липсата на адекватна оценка и реакция от страна на Синята Коалиция. Не, че тая някакви заблуждения относно тази политическа формация, но все пак нейни ръководители участваха една седмица по-рано в "гражданския" протест пред Народното Събрание. От една страна яростно застават зад гражданските ценности, от друга пък проспиват обсъждането и гласуването на закон, до който на гражданите просто не бе осигурен достъп.

С тази си реакция десните в България доказват, че тяхната привидна демократична принципност е крайно съмнителна или че най-малкото тези хора не си вършат кадърно работата в Народното Събрание, което със сигурност не е сред очакванията на техните избиратели.

----------------------------------
Ддлъжен съм да отбележа, че единственият човек, който според мен зае адекватна позиция по въпроса за митингите, това е Яне Янев.

Прилагам цитат от стенограмата от 09.12.2010:

ЯНЕ ЯНЕВ (независим):
Промяната, предложена в параграфи 1 и 3 от този проект, предвижда демократизирането на провеждането на събрания, митинги и манифестации. В него са заложени предпазни разпоредби, които вече са загубили своя смисъл в една държава, чиито граждани живеят две десетилетия в условията на демокрация. Затова проектът за изменение предлага отпадането на времево-пространствените ограничения, въведени с чл. 5 и чл. 7, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите. По отношение на чл. 7, ал. 2 вносителите намират, че е абсурдно Народното събрание като върховен орган на държавната власт, който назначава правителството, да има „имунитет” срещу провеждането на демонстрации и по този начин да бъде защитено от гражданите, търсещи политическа отговорност.
...
Миналия път тройната коалиция възпрепятства приемането на законопроекта, защото я беше страх да не би около Народното събрание да има митинги и демонстрации. Аз виждам, че същият страх се прокрадва и при представители на ГЕРБ. За нас е необяснимо защо Народното събрание трябва да има специална зона за сигурност, защо народните представители са нещо повече, да речем, от министрите, за които няма такава зона за сигурност и защо трябва да се слагат ограждения?
Ако и други имат намерения да провеждат тази стара практика, която беше въвел и господин Пирински, тук да слагат железни ограждения и да идват едва ли не бронетранспортньорите, за да пазят парламентаристите от народната любов, това ще бъде фарс, който го няма никъде в нито една европейска страна.
Искам да направите едно сравнение и да се убедите, че няма никъде охранителна зона около нито един парламент в останалите 26 държави от Европейския съюз.


За финал ще направя резюме на мотивите, с които бе приет настоящият законопроект.

Според Закона за нормативните актове всеки публичен законопроект трябва да е съпътстван от мотиви за неговото предлагане.
(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.


Официалните мотиви, които с приложени към законопроекта, стъпват на аргумента, че в закона присъстват архаизми от сорта на "общински народен съвет". Тези мотиви обаче нямат отношение към промените, с които се въвеждат "обособени" зони около МС и Президентство. Да не говорим, че площта на тези обособени зони не е дефинирана и е оставена изцяло на преценката на общината и полицейските органи.

Затова ще споделя неофициалните мотиви. А те са, че забранените зони около споменатите институции се приемат с цел по-гладката и спокойна работа на депутатите, министрите и президента. По тази логика обаче протестите могат да се забранят навсякъде в рамките на населени места, защото все ще смущават работния процес на някого. Но може би депутатите и министрите са нещо повече от останалите граждани, явно само те са привилигеровани да работят в пълно спокойствие.

Аз когато не си върша добре работата, шефът идва и ме мъмри. Щеше да е интересно, ако можех да му възложа забрана да стои на 50 метра от офиса ми, за да мога аз спокойно да се качвам в колата си и да си тръгвам, докато той горкият протестира срещу моето поведение, но на 50 метра отстояние от офиса ми.

С какво отношенията между граждани и народни представители са по-различни от отношенията на работодател и служител?

Новият Закон за събранията, митингите и шествията е поредната симптом в стила на управление на партията ГЕРБ, която още на 6-тия месец от управлението си явно заявява, че ще следва силов и недемократичен модел на властване.

Какви "граждани за европейски развитие" членуват в партия ГЕРБ за мен не е ясно.

----------------------------------
Още по темата:
- ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА - Как не трябва да се прави закон! За нормативните промени, които ограничиха правото на протест
- ГЕРБ изпълни повелята на тройната коалиция - забраниха протестите пред основните държaвни институции
- Ни чул, ни видял! Вие за луди ли ни имате?!

сряда, 27 януари 2010 г.

Днес в парламента имаше 79 депутати

В момента се възползвам от новата възможност в сайта на Парламента - гледане на видео кадри директно от пленарната зала.

Интересно е да се отбележи, че покрай новото въведение имаше сериозна медийна дискусия, в която народни представители гръмко тръбяха, че в една демократична държава гражданите трябва да имат поглед над работата на своите избранници. Направо бях потресен от широката скроеност на нашите управници. Викам си "Брях, тия нещо ги пере сачмата, щом от закони за електронно следене изведнъж скочиха на тема демокрация и граждански контрол. Но знае ли човек - може пък и да им е дошъл друг акъл в главата".

Е да, ама не... Сега, гледайки видеото от залата, разбирам защо депутатите не изразиха никакви притеснения в репортажите на БТВ онзи ден.

Гледане всъщност е силно казано, тъй като видеото не предава образ от цялата пленарна зала - камерата снима единствено стенографите, които водят записки постоянно, и трибуната над главите им, тъй че по-скоро съм си пуснал звука, а паралелно си пиша курсовия проект по "Уеб услуги".

Проследявайки 30 минути от видеото, осъзнавам, че нашите депутати наистина няма от какво да се притесняват. Никой не отразява как те си пият кафето и разглеждат сластно последните страници на "168 часа", докато техни колеги дискутират правни текстове и норми. Никой не отразява продължаващата тенденция да се гласува с карти на неприсъстващи народни представители.
От какво да се притесняват нашите избранници?!По гласуванията, при които камерата отново не сменя ъгъла и посоката си нито към вътрешността на залата, нито към резултатното табло, разбирам, че в пленарната зала присъстват едва 79 депутати (или по-скоро това е броят на наличните депутатски карти).
Сами си направете извода колко хора реално има там в момента.
По мое скромно мнение, те далеч не са 240, което ме подсеща за един миналогодишен протест, на който с колегите от СРОКСОС поискахме от депутатите да излязат на улицата пред своите избиратели, за да видим колко души реално работят в момента. Излязоха трима депутати от СДС, заявявайки, че в залата освен тях има още 15 души.

15 души!Което потвърждава тезата на много специалисти, че на България не са й нужни 240 депутати. Все пак годишната заплата на 240 народни представители е 6 млн. лв, без да включвам в сметките куп други административни и транспортни разходи.
Аз не искам да плащам заплата на хора, които не вършат нищо и дори не ходят на работа, или пък ако ходят то е за да пият кафета и да четат вестници.

Ти искаш ли?


------------------
Вчера, докато вървях към работа и слушах радио К2 (едно от малкото сравнително обективни медии в България), водещата Клара Маринова попита председателя на българските социалдемократи Георги Анастасов дали икономическата криза се отразява и на тях - депутатите. Хах, досетете се какъв му беше отговора. Oтговорът му бе "Откровено Не". :D

Излиза, че България е в икономическа криза, но не и нейните депутати. Тези 240 "експерта" си взимат по над 2 бона всеки месец и си питат джеба, както се казва по народному.
------------------

Но... да се върна на камерите.

Г-да депутати, вместо да ни замазвате очите с тез камери вземете качете на сайта на Парламента законопроекта, който вече трети месец криете от хорските очи.

Айде аз спирам видеото. То и без това няма нищо интересно в това да гледаш как Павел Шопов си бърка в носа, а г-жа Цачева постоянно влиза и излиза от кадър. Сигурно ходи да дърпа ушите на Волен Сидеров, задет гласува и с карти на ГЕРБ.

понеделник, 25 януари 2010 г.

Ни чул, ни видял! Вие за луди ли ни имате?!

Ей, писна ми от тази наглост и безочие на управляващите! Tез за луди ли ни имат ......

Не стига, че приеха закон за забрана на митингите без да го публикуват на сайта на парламента, а сега трябва да слушам по радиото наглостта им да твърдят, че всичко е в реда на нещата, просто администрацията се била забавила с качването на законопроекта!
... 3 месеца се била забавила!

Еми УВОЛНЕТЕ ГИ като не си вършат работата! Уволнете ги! Какво е това нещо!

Как може 20 години да не спирате да се оправдавате ту с администрацията, ту с предишните управляващи, ту с по-предишните, с марсианците....! Айде спрете се най-накрая и поемете политическа отговорност!

----------------------

Нека ви припомня един закон, който самите вие сте пписали и като народни представители е ваша отговорност да сте запознати с неговите текстове:
Чл. 26. (Отм., нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.
(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.


И да ви припомня още нещо - ВСЕ ОЩЕ НЕ СТЕ КАЧИЛИ ЗАКОНОПРОЕКТА, НАГЛИ ЧЕНГЕТА!

Как може да нарушавате систематично законите, които самите вие пишете, тарикати?!

А за реакцията на СДС нямам коментар просто:
"Гласували ЗА, но не знаели, че в законопроекта имало допълнителни текстове, свързани с ограничаването свободата на гражданите по отношение провеждането на протести."


Алоуу, вие за какво седите в този Парламент, девойчета? За какво ви плащаме заплати, поспаланковци?! Каква опозиция сте вие, некадърници?! И вие и останалите мерзавци и политически мелези - един дол дренки! Сърцати и надъхани до преди изборите, но като се докопате до власт и започвате да забравяте откъде сте дошли!Но не ви обвинявам само вас! Видяло се е, че всеки който седне на вашия стол, започва да придобива и вашите маниери.

Яд ме е повече на хората! Че търпят! Че търпят да ги шибат!
Яд ме е, че МЕ КРАДАТ ПОСРЕД БЯЛ ДЕН и само аз викам "Дръжте крадеца!". Другите хора примирено си вършат тяхната работа. Скатали са се в ъгъла и не щат да погледнат, че ограбват съседа му, че грабят децата му, че ограбват и него!
КАКЪВ НАРОД СМЕ НИЕ ВЕ?! Правилно си е го е казал Славейков преди повече от век - "Не народ, а мърша!".

Във Франция при подобен казус, не администрация, а депутати щяха да гърмят!

-----------------------------------

Всеки ден като се прибера от работа и само хубави новини ме чакат у дома:
- "Задължават ни да плащаме здравни осигуровки, които никога не сме и няма да ползваме."

- "Българинът ще работи до 65 години. Нищо, че повечето не доживяват толкова."

- "Забраниха протестите. Законопроект липсва!"

- "Ще ни тровят с генно-модифицирани храни, за да спечели някой 1 млрд. евро от това, но ние стотинка няма да видим!"

- "Ограничават възможността на столичани да посещават заседания на общинския съвет!"

- "Бойко хока Цветанов. Не е трябвало да прави компромис с гражданското искане срещу Закона за електронното следене."

- "България с най-много проститутки в Западна Европа. Не в относителни, а в абсолютни цифри!"

- "Прокуратурата каза, че на 14.01 не е имало насилие. Отказа да проведе проверка дори."

- "Министерството на Правосъдието официално излезе със становището, че в България правилниците може да не се спазват. За законите все още е под въпрос..."

...

На фона на всичко това е явно и, че БЕЗРАБОТИЦАТА СТРЕМГЛАВО РАСТЕ. Най-вероятно повечето читатели, до които е достигнала тази статия след като имат пари за интернет, сигурно не са безработни, но мен напоследък все по-често ме спират познати на улицата и ме молят да им намеря работа.
Брат ми пък погреба близък приятел - млад, прав, който почина докато чакаше шибана клинична пътека!

На фона на всичко това нашите синдикати и фиктивни граждански сдружения КАКВО ПРАВЯТ - КЪДЕ СА СЕГА?! НЯМА ГИ - броят парички от проекти и тайни договорки с Бойко-Хойко/Доган-Моган/Сергей-менгей ....!

СВИНЕ! СВИНЕ! СВИНЕ!

В КОЯ НОРМАЛНА ДЪРЖАВА ПРИ ТАКАВА БЕЗРАБОТИЦА СИНДИКАТИТЕ СИ ПОЧИВАТ У ДОМА НА ТОПЛО?! НЕ СЪЩЕСТВУВА ТАКАВА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА! САМО В БЪЛГАРИЯ СМЕ ТАКИВА ШИМПАНЗЕТА И ТЪРПИМ!


Мислех си, че с добро може да се борим срещу властта. Мислех си, че само с комуникация се решават проблемите - с разговори, с дискусии...

ЖЕСТОКО СЪМ СЕ ЛЪГАЛ!
В България като отидеш с добро при управляващите и те ти пълнят главата с празни приказки или откровено ти казват, че според тях ти нищо не разбираш. Но като отидеш с тоягата и гледай как вече те слушат!

Как да водиш разговор със страна, която или явно няма интерес да те слуша, или само симулира такъв?!
Как да отидеш да водиш преговори с човекa, който 20 години те изнасилва, и изнасилва, и изнасилва?! А от теб се иска ти накрая да отидеш да водиш спокойни разговори с него и да го слушаш как ти обещава, че повече няма да те е*е!

НЕ СТАВА С ДОБРО ПРОСТО!
С добро при престъпник не се отива! Не може да го наказваш с добро! Наказваш го насилствено - няма друг начин!
По принцип съдът е този, който трябва да налага санкции, а санкциите значат насилие - насилствено те вкарват в затвора, насилствено ти взимат джиповете и яхтите!

В България обаче съд няма! Затова гражданите трябва да вземат справедливостта в свои ръце!
"Защото както се видя добре през последните години, на огромното мнозинство от обикновените българи им е по-добре да се правят на ни чули, ни видяли, защото така снемат от себе си моралната отговорност за собственото си настояще. И още повече – за собственото си бъдеще"

Алеко Константинов

събота, 23 януари 2010 г.

Скандалният ректор на Свищовската академия - Величко Адамов

Купонджия ректор-------------------------
Величко Адамов е единственият ректор, заловен официално в плагиатство в България Изключително скандална личност, уронваща престижа на българското висше образование. Известен, че изнудва студенти да му купуват преписаните учебници.

-------------------------Научната комисия по икономическите науки в заседанието на 03.07.2001 ОТКАЗА да даде научна степен ДОКТОР НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ НАУКИ на Величко Адамов Йонов.

МОТИВИ: Преписване (ползване на произведения, създадени от други, без цитиране съгласно обичайната академична практика) и поради спорни приноси.


-------------------------

Най-богатият ректор в България-------------------------
Още по темата:
- Некадърието и мързелът като национални ценности
- Проф. Георги Димитров относно кризата във висшето ни образование
- Кой уби българското висше образование?
- 800 свободни места в СУ след трета класация
- Корупция в УНСС?
- Отговорът на човекоядците
- Идиокрация?
- В България има повече първокурсници, отколкото първолаци

четвъртък, 21 януари 2010 г.

Госпожо или госпожице?ГЕРБ изпълни повелята на тройната коалиция - забраниха протестите пред основните държaвни институции

Нямам думи просто.
Днес в Народното събрание се прие и на второ четене законопроект за изменения на закона за събранията митингите и манифестациите.
Покрай този законопроект освен че нямаше никакво обществено обсъждане, освен че медиите подмазвачески го подминаваха, предпочитайки да обсъждат мода и светски събития, но на всичкото отгоре самите правни текстове вече трети месец НЕ ПРИСЪСТВАТ на сайта на Народното събрание (законопроектът е с входна дата - 10 ноември 2009).

За сравнение ще спомена, че на сайта на българския Парламент има качени текстове на законопроекти от декември и януари, но не и конкретно промените в ЗСММ.
Откъде произтича тази избирателност по отношение на това кои законопроекти да бъдат качени и кои не?

В миналото правителство се наблюдаваше тази тенденция неудобните и непопулярните законопроекти да минават по тънката лайсна - тихо и скришом.

Нека ми говори г-н Борисов сега за прозрачност на управлението. Прозрачност - друг път!

По неофициална информация настоящият законопроект не е много по-различен от текстовете, които БСП така и не се престрашиха да внесат по време на мандата си.
С тях на гражданите на Република България се забранява да провеждат митинги и събрания в района на основните държавни институции - Народно Събрание, Министерски Съвет, Президентсво, МВР, съдилищата, републиканските пътища, болници и др.

Ако неофициалната информация се потвърди, когато настоящето правителство благоволи да качи законопроекта нa публичния си сайт или го публикува в Държавен вестник, то това ще значи, че "Гражданите за европейско развитие на България" явно казват на българските граждани:

Бегайте да протестирате в гората!
----------------
Още по темата:
- Първият опит на БСП да прокарат закона

сряда, 20 януари 2010 г.

След година в София няма да има нито едно бездомно куче?!


Снимка: в-к Труд

ОБЩИНСКОТО РЕШЕНИЕ
По силата на общинска програма за овладяване на кучешката популация 2008-2011г., приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет, се очаква на територията на град София да не остане нито едно безстопанствено куче през 2011 година.
В плана е заложено да се намалят популациите постепенно през всяка година от 2008 до 2011 като се разчита на стриктно кастриране, контрол над всички бездомни кучета (чрез трайна маркировка) и прибиране на агресивните животни в кучешки приюти. Евтаназията е забранена с местен закон (ЗЗЖ) и европейска директива.

2. Задачи:

2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението “безстопанствени кучета”.

---------------------------------------------------
Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация:

Ø прилагане на кастрация, обепаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивни безстопанствените кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор

Ø регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.


Впечатление прави, че навсякъде се споменава ОП "Екоравновесие" като общинско предприятие, което изцяло отговаря за изпълнението на програмата. На него се предоставя и част от общинския бюджет, за да може да си върши работата.

1.3. Общинският съвет гласува бюджет за изпълнение на програмата на ОП „Екоравновесие”.КОЛКО СТРУВА НА ДАНЪКОПЛАТЕЦА
От текста на общинската програма става ясно, чо от 1998г. до 2006г. Столична община е заделила общо 5 000 000 лв за борба с бездомните кучета. Средно по 625 000 лв / година.
А от това приложение към столичния бюджет се вижда, че за 2008год. на ОП "Екоравновесие" са предоставени над 1 000 000лв средства, за да си вършат работата.

ЕФЕКТИВНОСТ
Като живущ в район "Студентски" от близо 4 години мога да заявя, че броят на бездомните кучета в района видимо се увеличава. Вчера за пореден път видях новородени кученца. (Явно от Екоравновесие са изпуснали да кастрират някое куче)
"Маркирано" куче не съм виждал изобщо, но може би трайната маркировката, за която се споменава в общинската програма, е някаква скрита и потайна такава (под опашката на кучето, най-вероятно).
Ако в други райони на София картинката е различна, моля пишете един коментар под темата с името на квартала, за да се преместя да живея там.

Не знам какво е вашето мнение относно оползотворяването на въпросния 1 милион лева публични средства, но според мен общинската програма никак не се изпълнява по план и изчезването на бездомните кучета от софийските улици през настоящата година граничи с научната фантастика.

И тук ГЕРБ, и в частност г-н Бойко Борисов, не могат да оправдават неизпълнението на плана със злоупотреби на предишни управления, по простата причина, че настоящите управници не могат да изпълнят програма, която самите те са изработили и гласували.

РАВНОСМЕТКАТА
Над 1 милион на година се предоставят на общинското предприятие. Срещу тези пари стои една незадоволително ниска ефективност и явно неизпълнение на плана.

ЛЮБОПИТЕН ФАКТ
Директор на въпросното предприятие ОП "Екоравновесие" в периода 2007 - 2009 е Мирослав Найденов, настоящ министър на земеделието и храните в правителството на ГЕРБ.
---------------
Още по темата:
Глутница улични кучета изядоха осем муфлона, сърна и четири лопатара в столичния зоопарк