събота, 7 февруари 2009 г.

Образованието и науката - основен приоритет в развитието на страната

 Ние, гражданите на Република България,

Изразявайки дълбоката си загриженост за състоянието на образованието и научните изследвания в България и искреното си убеждение, че успешното развитие на страната е невъзможно без инвестиране на големи средства и грижи в тези области декларираме волята си да настояваме пред Народното събрание, Президент и Министерския съвет за:

Издигане на образованието и науката като основен приоритет в развитието на страната


* Ангажимент на държавата за финансиране на образованието и науката с процент от БВП, препоръчван от Европейската общност
* Изготвяне на дългосрочна стратегия за развитие на образованието и науката, след анализ на съществуващите проблеми и широк обществен и експертен дебат
* Държавна политика за привличане на средства за наука и образование по линия на Европейския съюз
* Заплащане на труда на учителите, преподавателите и учените, съответно на това на държавните чиновници
* Държавен контрол на качеството на обучението. Подобряване на системата за акредитиране. Строги мерки срещу корупцията
* Повишаване на стипендиите на учениците, студентите и докторантите до ниво, отговарящо на техните икономически и социални потребности
* Спазване на задълженията, произтичащи от приетата Лисабонска стратегия за финансиране на образованието и научните изследвания


11 май, София

ПЕТИЦИЯ
Който смята, че Гражданско Общество не може да има в държава, в която няма Образование, нека се подпише под петицията.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар