четвъртък, 28 януари 2010 г.

Най-накрая качиха законопроекта

Днес - една седмица преди законпроектът за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите да излезе в държавен вестник, Комисията по вътрешен ред и сигурност реши да качи в сайта на Парламента правните текстове.

Интересното е, че в законпроектa липсват поправки, дефиниращи т.н. "обособени зони" около НС, МС и Президентството.

Явно тези изменения са следствие от вътрешни дискусии в рамките на заседанията на парламентарната комисия. Затова се насочих към стенограмите от заседанията на въпросната комисия. Тях ги нямаше на сайта. Оказа се, че Комисията по вътрешен ред и сигурност по правилник не е длъжна да качва стенограми от заседанията си, поради специфичния характер на законите, които обсъжда.

Буди недоумение на какви основания именно на Комисията по вътрешен ред и сигурност е възложено да ръководи изменението на един обществено-чувствителен и пряко засягащ основни демократични принципи закон.

В крайна сметка единствената информация относно обсъждането на закона е стенограмата от пленарното заседание на 21.01.2010, когато на второ четене законопроектът беше парламентарно обсъден и приет.
Прилагам някои ключови цитати от стенограмата:

ДОКЛАДЧИК КРАСИМИР ЦИПОВ: По § 4 комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 1:
„§ 1. В чл. 7, ал. 2 думите „Народно събрание” се заменят със „сградите на Народното събрание, на Президентството и на Министерския съвет.”

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК):
Ако подхождаме институционално, то тогава би трябвало да предвидим и третата власт – съдебната. Би трябвало да се направи още едно допълнение към този текст, а именно „сградите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд”

МИХАИЛ МИКОВ (КБ):
Без да е реплика към госпожа Михайлова, как ще дефинираме кой съд? Окръжният съд в Плевен, във Варна или в Перник?! Всеки от тях е точно такъв орган на съдебната власт, каквито са Върховният административен съд и Върховният касационен съд.

ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА (СК):
Уважаеми колеги, съгласна съм, че възникват много въпроси, тогава оттеглям предложението. Обаче предлагам да помислим сериозно за точна редакция и да се направи дебат по този въпрос по-нататък - при следващо гледане на закона.
...
Това беше реплика към господин Миков. За да не вземам отделна процедура, по този начин заявявам, че го оттеглям, но оставам с надеждата, че ще помислим по-сериозно дали не трябва да бъде уреден в бъдеще и един подобен ред.

Гласували 144 народни представители: ЗА 141, ПРОТИВ НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 3.
Предложението е прието.


Изводите, които могат да се направят от тези текстове са следните:
- Представител на "демократичната" Синя Коалиция, не само, че не възразява срещу закон, който е в разрез с фундаментални демократични принципи, а дори предлага допълнителни ограничения спрямо българските граждани и тяхната свобода да изразяват несъгласие. Г-жа Екатерина Михайлова дори двукратно намеква, че ще има още изменения в закона.

- От 144-те присъствали на обсъждането депутати няма нито един, който да е против разглеждания законопроект. Но защо ли се учудвам... Едва ли мога да очаквам друго отношение от социалистите, пък тези, които се пишат за "европейски граждани" всъщност са вносители на проекта. Изненадам съм от липсата на адекватна оценка и реакция от страна на Синята Коалиция. Не, че тая някакви заблуждения относно тази политическа формация, но все пак нейни ръководители участваха една седмица по-рано в "гражданския" протест пред Народното Събрание. От една страна яростно застават зад гражданските ценности, от друга пък проспиват обсъждането и гласуването на закон, до който на гражданите просто не бе осигурен достъп.

С тази си реакция десните в България доказват, че тяхната привидна демократична принципност е крайно съмнителна или че най-малкото тези хора не си вършат кадърно работата в Народното Събрание, което със сигурност не е сред очакванията на техните избиратели.

----------------------------------
Ддлъжен съм да отбележа, че единственият човек, който според мен зае адекватна позиция по въпроса за митингите, това е Яне Янев.

Прилагам цитат от стенограмата от 09.12.2010:

ЯНЕ ЯНЕВ (независим):
Промяната, предложена в параграфи 1 и 3 от този проект, предвижда демократизирането на провеждането на събрания, митинги и манифестации. В него са заложени предпазни разпоредби, които вече са загубили своя смисъл в една държава, чиито граждани живеят две десетилетия в условията на демокрация. Затова проектът за изменение предлага отпадането на времево-пространствените ограничения, въведени с чл. 5 и чл. 7, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите. По отношение на чл. 7, ал. 2 вносителите намират, че е абсурдно Народното събрание като върховен орган на държавната власт, който назначава правителството, да има „имунитет” срещу провеждането на демонстрации и по този начин да бъде защитено от гражданите, търсещи политическа отговорност.
...
Миналия път тройната коалиция възпрепятства приемането на законопроекта, защото я беше страх да не би около Народното събрание да има митинги и демонстрации. Аз виждам, че същият страх се прокрадва и при представители на ГЕРБ. За нас е необяснимо защо Народното събрание трябва да има специална зона за сигурност, защо народните представители са нещо повече, да речем, от министрите, за които няма такава зона за сигурност и защо трябва да се слагат ограждения?
Ако и други имат намерения да провеждат тази стара практика, която беше въвел и господин Пирински, тук да слагат железни ограждения и да идват едва ли не бронетранспортньорите, за да пазят парламентаристите от народната любов, това ще бъде фарс, който го няма никъде в нито една европейска страна.
Искам да направите едно сравнение и да се убедите, че няма никъде охранителна зона около нито един парламент в останалите 26 държави от Европейския съюз.


За финал ще направя резюме на мотивите, с които бе приет настоящият законопроект.

Според Закона за нормативните актове всеки публичен законопроект трябва да е съпътстван от мотиви за неговото предлагане.
(2) Преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.


Официалните мотиви, които с приложени към законопроекта, стъпват на аргумента, че в закона присъстват архаизми от сорта на "общински народен съвет". Тези мотиви обаче нямат отношение към промените, с които се въвеждат "обособени" зони около МС и Президентство. Да не говорим, че площта на тези обособени зони не е дефинирана и е оставена изцяло на преценката на общината и полицейските органи.

Затова ще споделя неофициалните мотиви. А те са, че забранените зони около споменатите институции се приемат с цел по-гладката и спокойна работа на депутатите, министрите и президента. По тази логика обаче протестите могат да се забранят навсякъде в рамките на населени места, защото все ще смущават работния процес на някого. Но може би депутатите и министрите са нещо повече от останалите граждани, явно само те са привилигеровани да работят в пълно спокойствие.

Аз когато не си върша добре работата, шефът идва и ме мъмри. Щеше да е интересно, ако можех да му възложа забрана да стои на 50 метра от офиса ми, за да мога аз спокойно да се качвам в колата си и да си тръгвам, докато той горкият протестира срещу моето поведение, но на 50 метра отстояние от офиса ми.

С какво отношенията между граждани и народни представители са по-различни от отношенията на работодател и служител?

Новият Закон за събранията, митингите и шествията е поредната симптом в стила на управление на партията ГЕРБ, която още на 6-тия месец от управлението си явно заявява, че ще следва силов и недемократичен модел на властване.

Какви "граждани за европейски развитие" членуват в партия ГЕРБ за мен не е ясно.

----------------------------------
Още по темата:
- ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА - Как не трябва да се прави закон! За нормативните промени, които ограничиха правото на протест
- ГЕРБ изпълни повелята на тройната коалиция - забраниха протестите пред основните държaвни институции
- Ни чул, ни видял! Вие за луди ли ни имате?!

2 коментара:

  1. Да не се чете като дребно заяждане, но наистина в текст, засягащ сериозни теми е някак...несериозно да има такива грешки, които по всичко личи не са типографски - пише се "учуден", не "очуден"

    ОтговорИзтриване
  2. Не съм от хората, които имат време да преглеждат и редактират статиите си. Затова ти благодаря за поправката. Сигурен съм, че не е единствена.

    ОтговорИзтриване